Sobre l'ACER

L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) és una associació independent que agrupa institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca.

Qui som

La vocació col•lectiva de les entitats associades és contribuir a definir les prioritats i polítiques científiques i de recerca a Catalunya i a optimitzar-ne la implementació i la gestió en els ámbits que els són propis.

L’objectiu darrer és consolidar Catalunya com a un referent internacional en recerca científica i tecnològica, en tots els àmbits del coneixement.

Tots els centres membres de l’ACER tenen personalitat jurídica pròpia, amb formes jurídiques diverses. La seva activitat fonamental és l’R+D. Són organitzacions sense afany de lucre, en la majoria de casos amb una forta i estreta vinculació amb les Universitats i amb una participació significativa de la Generalitat de Catalunya i el suport de diferents agents públics i privats.

Amb una clara voluntat d’excel•lència en els seus camps, l’àmbit d’actuació dels centres de l’ACER abasta tots els camps del coneixement, incloent les ciències socials i les humanitats, les ciències de la vida i la salut, les ciències naturals i matemàtiques i les tecnologies.Objectius


  • Representar les entitats associades i promoure els seus interessos prop de les diferents entitats o organismes nacionals, estatals o internacionals relacionats amb les activitats pròpies dels seus membres.
  • Donar suport als associats, fomentar la col·laboració i suport mutu així com impulsar l’acció coordinada i conjunta, l’intercanvi d’informació per l’assoliment dels seus objectius.
  • Impulsar la col·laboració amb els diferents sectors i estaments públics i privats més directament relacionats amb la seva activitat.
  • Promoure activament les sinergies i col·laboracions de l’Associació amb els altres agents semblants del sistema català, estatal i internacional de recerca, innovació, educació superior, així com amb els agents, associacions i agrupacions d’interès econòmic i empresarial.
  • Fomentar i participar en el debat i la reflexió sobre tota mena de temàtiques d’interès social, econòmic polític o d’interès nacional.
  • Contribuir a la millora de la cultura científica en el si de la societat.
  • Contribuir a les iniciatives i activitats adreçades a fer de Catalunya un referent internacional en recerca, educació superior i innovació.


Junta