Comença a Catalunya el programa de recerca per al futur Internet Quàntic finançat amb fons Next Generation

El programa de recerca coordinat per l’ICFO, i en el qual participen l’IFAE, ICN2, UB, UPC i UAB, té per objectiu desenvolupar tecnologies per al futur Internet Quàntic.

Ahir, 23 de novembre, es va celebrar l’acte oficial de l’inici del nou programa de recerca de Comunicacions Quàntiques en el qual participen sis institucions de recerca a Catalunya. La iniciativa té com a finalitat investigar les tecnologies quàntiques que tindran aplicació al futur Internet Quàntic europeu. S’han destinat 15 MEUR al projecte durant tres anys, dels quals 9,7 MEUR provenen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, a través del Ministeri de Ciència i Innovació, i 5,3 MEUR aportats la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Recerca i Universitats.

Els participants del programa són l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), la Universitat de Barcelona (UB), la ​​Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Valerio Pruneri, investigador de l’ICFO, líder del programa europeu de Comunicacions Quàntiques i coordinador general del projecte “Comunicació Quàntica”, va introduir els principals objectius. En el transcurs de l’acte es van presentar les línies estratègiques del programa, posant èmfasi en les línies d’actuació que es desenvoluparan en el marc d’aquesta iniciativa, en temes de software i hardware. També van esmentar-se els projectes transversals que poden ser els primers passos en la consecució de grans sinergies i futures col·laboracions en l’àmbit europeu.

La posada en marxa d’aquest projecte és un clar exemple de com està avançant aquesta àrea de coneixement, sobre la qual s’assenten les bases de grans iniciatives europees. És el cas de l’EuroQCI (European Quantum Communications Infrastructure), que té com a propòsit construir una infraestructura de comunicacions quàntiques a Europa, a través tant de connexions quàntiques terrestres com de connexions via satèl·lit, per aconseguir abastar grans distàncies i cobrir tot el continent.

A curt termini, hi ha un gran interès en el món de les telecomunicacions cap a les comunicacions quàntiques, especialment en l’àmbit de la ciberseguretat. Aquestes poden oferir una capa de seguretat addicional a la que ja hi ha disponible actualment, per tal de transmetre dades i informació de manera segura a través d’internet. L’objectiu final és la implementació de l’anomenat Internet Quàntic, que connectarà tota mena de sistemes quàntics com ara ordinadors, processadors, simuladors i sensors. Això es farà mitjançant una xarxa capaç de distribuir recursos rigorosament quàntics, com l’anomenat entrellaçament quàntic, a través d’una xarxa de telecomunicacions convencional reforçada amb elements quàntics.

Saber-ne més…