Avís Legal

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular del lloc web, i tots els subdominis i seccions dependents, és l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (a partir d’ara ACER), amb domicili social al carrer Baldiri Reixac 4-8, de Barcelona (08028), amb NIF núm. G63166896, amb adreça web www.acer-catalunya.org.

Ús i servei del lloc web

L’usuari pot triar en quin idioma (català, castellà o anglès) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles i a no fer servir els serveis o informacions que s’hi contenen per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.

l’ACER pot interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol servei o de tots els que s’hi presten, en qualsevol moment i sense previ avís.

Drets de propietat intel·lectual

l’ACER és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir-ne) dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, l’ACER disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots dels continguts d’aquest lloc web o d’una part, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només es poden dur a terme mitjançant l’autorització expressa de l’ACER i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de l’ACER dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

Enllaços a tercers (Links)

Aquesta web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, l’ACER no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des d’aquesta pàgina és independent i l’ACER no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de l’ACER no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que l’ACER tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

Limitacions de responsabilitat

l’ACER no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis que s’hi ofereixen. En conseqüència, l’ACER i qualsevol possible proveïdor de continguts no són responsables de les possibles interrupcions del servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui l’origen en causes que escapen del control de l’ACER o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. l’ACER tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del lloc web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. La informació esmentada s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se infal·libles, i s’han de contrastar, si escau, amb altres fonts abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que siguin adoptades per l’usuari, ho són al seu exclusiu compte i risc.

l’ACER no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, l’ACER no intervé, participa ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant enllaços publicitaris.

Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb les condicions d’ús del present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.