L’IEEC, nou membre de la xarxa NEREUS

La xarxa Network of European Regions Space Technologies (NEREUS) acaba d’aprovar l’adhesió de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) com a nou membre. NEREUS representa els interessos de les regions europees que utilitzen tecnologies espacials i, alhora, destaca la dimensió regional de la política i els programes espacials europeus.

Aquesta xarxa és l’única associació europea d’aquest tipus en què les responsabilitats de la seva governança recauen a les regions que la componen. Com a xarxa temàtica única en matèria d’usos regionals de l’espai, la seva missió principal és explorar els beneficis de la tecnologia espacial per a les regions europees i els ciutadans, així com promoure l’ús de l’espai i les seves aplicacions.

NEREUS ofereix una plataforma dinàmica a totes les regions que pretenen fer un millor ús de les aplicacions espacials per a la realització de polítiques públiques eficients que beneficiïn els ciutadans. En proporcionar aquesta plataforma, la xarxa dóna a conèixer els beneficis que ofereix l’espai i ajuda totes les regions i els seus ciutadans a aprofitar-los. Per tant, s’espera que (i) serveixi de fòrum per facilitar aquest procés de traducció i promoure una àmplia acceptació a tot Europa, i (ii) garanteixi que els sistemes anteriors evolucionin per servir millor les necessitats dels usuaris posteriors.

Les principals activitats de NEREUS se centren en el diàleg polític, la cooperació i l’associació interregional, les tendències i els desenvolupaments tecnològics rellevants per a les futures solucions espacials i les necessitats dels usuaris.

La xarxa està organitzada com una associació belga sense ànim de lucre, és econòmicament independent i es finança exclusivament amb les quotes annuals dels seus membres.