New members at ACER’s board

Recentment s’han produït canvis en les direccions dels centres de recerca associats a l’ACER, en particular de dos centres que formaven part de la junta directiva de l’Associació. Així han deixat les direccions dels centres el Dr. Joan Comella i el Dr. Ramon Miquel. Aquests canvis en les direccions d’aquests dos centres han provocat canvis en la composició de la junta atès que ha calgut substituir-los. S’incorporen a la junta la Dra. Maria Lois, directora del CRAG i la Dra. Marga Nadal, directora de l’IDIBGI.

Amb aquestes incorporacions la junta de l’ACER queda composada per 5 integrants. El Dr. Josep Samitier (IBEC) que n’ocupa la presidència, el Dr. Francesc Posas (IRB), el Dr. Josep Lladós (CVC) i i la Dra. Marga Nadal (IDIBGI), que en són vocals, i finalment la Dra. Maria Lois (CRAG) que realitzarà les funcions de secretaria.