La combinació farmacològica NALIRIFOX podria ser una nova opció de tractament de primera línia en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic

  • Els resultats de l’assaig clínic de fase III NAPOLI-3 demostren que la combinació farmacològica NALIRIFOX suposa una millora significativa en la supervivència global en comparació amb el tractament convencional en pacients amb adenocarcinoma pancreàtic ductal metastàtic sense tractaments previs.
  • Segons la SEOM, a Espanya el càncer de pàncrees presenta una taxa de supervivència del 8,6% als cinc anys del diagnòstic, la més baixa entre els tumors comuns. Actualment hi ha poques opcions de tractament per a aquests pacients.
  • La Dra. Teresa Macarulla, cap del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha format part del comitè científic d’aquest estudi internacional els resultats del qual es presenten avui a l’ASCO GastroIntestinal Symposium que se celebra a San Francisco del 19 al 21 de gener.

El càncer de pàncrees és el vuitè tumor amb més incidència a Espanya, però és un dels tumors amb pitjor pronòstic als cinc anys del diagnòstic. La falta de milloria en la supervivència i l’augment de la incidència en aquest tumor han fet que les prediccions situïn el càncer de pàncrees com a responsable de la segona causa de mort per càncer als Estats Units l’any 2030. A Europa, la seva mortalitat ja supera la del càncer de mama.

“Tan sols el 20% dels pacients amb càncer de pàncrees són candidats a cirurgia, i d’aquests el 80% recau i acaba desenvolupant metàstasi, per la qual cosa la majoria dels pacients de càncer de pàncrees acaba arribant a aquest estadi. En aquest context, és important trobar noves opcions terapèutiques per a aquests pacients que millorin la supervivència” afirma la Dra. Teresa Macarulla, cap del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron que ha format part del comitè científic d’aquest assaig internacional multicèntric.

“Els resultats de l’estudi NAPOLI-3 demostren que una nova combinació farmacològica podria ser una nova opció de tractament de primera línia per a pacients amb càncer de pàncrees avançat” afegeix la Dra. Macarulla.

Saber-ne més…